Klasyfikacja poubojowa bydła — Na czym polega i jakie ma znaczenie dla hodowców byków?

Klasyfikacja poubojowa bydła — Na czym polega i jakie ma znaczenie dla hodowców byków

W przypadku osób zajmujących się hodowlą zwierząt rzeźnych, niezwykle ważne jest śledzenie ceny bydła rzeźnego. Aktualne wytyczne dużo mówią o obowiązku firm przyjmujących żywiec informowania rolników o wynikach klasyfikacji bydła. Dlaczego jest to istotne? Jakie wyróżnia się klasy bydła.

Ceny bydła poubojowo — Jakie są klasy żywca w Polsce?

W Polsce obowiązuje klasyfikacja bydła według systemu EUROP, która wymienia 6 klas warunkujących ceny bydła poubojowo. Gwarantują one przejrzystość warunków handlu tuszami wołowymi na terenie całej UE. W przypadku byków klasyfikacji podlegają tusze powyżej 8 miesięcy, przepisy określają następujące kategorie tusz wołowych:

  • Z – tusze bydła (niezależnie od płci) w wieku od 8 miesięcy do poniżej 12 miesięcy,
  • A – tusze niekastrowanych młodych samców w wieku od 12 miesięcy do poniżej 24 miesięcy,
  • B – tusze pozostałych niekastrowanych samców w wieku od 24 miesięcy,
  • C – tusze kastrowanych samców w wieku od 12 miesięcy,
  • D – tusze samic, które się cieliły,
  • E – tusze pozostałych samic w wieku od 12 miesięcy.

Jak klasyfikacja bydła wpływa na ceny bydła poubojowo?

Klasyfikacja bydła normuje koszt żywca w skupie. Dzięki normalizacji hodowcy mogą znać średnią cenę bydła poubojowo i tym samym chronić swój biznes przed nieuczciwymi punktami skupu. Wartościowy partner w przypadku chowu żywca wołowego będzie zapewniał wypłatę wg oceny poubojowej, jednocześnie nie niższej niż podawanych w cennikach skupu bydła przez zakłady mięsne, które płacą za 1 kg tuszy w zależności od kategorii bydła i klasy tusz określanej w systemie EUROP. Znajomość klasyfikacji bydła pozwala producentom dostosować się do aktualnych wymagań rynku co do sposobu opasu bydła i uzyskać wyższą cenę za dostarczone do uboju bydło rzeźne. Warto bowiem pamiętać, że to od hodowcy ostatecznie zleży wybór odbiorcy żywca, który może i powinien kierować się maksymalizacją zysku prowadzonego przezeń biznesu.

(0)