Vetagro Fiprex Duo Dla Psa S 2-10Kg 67 Mg Zestaw 6 Pipet

102,50

Opis

ZASTOSOWANIE: Produkt jest przeznaczony dla psów o masie od 2 do 10kg: • Do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjachmieszanych z kleszczami i (lub) wszołami. • Leczenie inwazji pcheł(Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowyminwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Produktzapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj(działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanielarwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły.Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu. •Leczenie inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis,Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Działanieroztoczobójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni po podaniu. •Leczenie inwazji wszołów (Trichodectes canis). Produkt może byćwykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznegopchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniejrozpoznane przez lekarza weterynarii.DZIAŁANIE: Każda 0,67 ml pipetka zawiera: Substancje czynne:Fipronil…………….67,00 mg (s)-metopren……….60,30 mgPRZECIWWSKAZANIA: Ze względu na brak dostępnych danych produktu nienależy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i (lub)ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować produktu u zwierząt chorych(cierpiących na choroby układowe, gorączkę) lub u zwierząt wokresie rekonwalescencji. Nie stosować produktu u królików zewzględu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a nawetzgonu. Ze względu na brak badań, nie zaleca się stosowania produktuu gatunków innych niż docelowe. Produkt jest przeznaczony dostosowania u psów. Nie należy go stosować u kotów i fretek zewzględu na ryzyko przedawkowania. Nie stosować w przypadkunadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancjępomocniczą.DAWKOWANIE: Droga podawania i dawkowanie: podanie przez nakrapianie.Jedna pipetka o zawartości 0,67 ml na psa o masie ciała od 2 kg do10 kg, odpowiada to minimalnej zalecanej dawce 6,7 mg/kg fiproniluoraz 6 mg/kg (S)-metoprenu podanej zewnętrznie na skórę. Zewzględu na brak odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwaminimalny okres pomiędzy kolejnymi zabiegami wynosi 4 tygodnie.Trzymaj pipetę pionowo. Stuknij wąską część pipety, aby upewnićsię, że zawartość pozostaje w głównym korpusie pipety. Odłamkońcówkę. Rozsuń sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyiprzed łopatkami, aż skóra będzie widoczna. Umieść końcówkępipety na skórze i ściśnij pipetę kilka razy, aby całkowicieopróżnić jej zawartość bezpośrednio na skórze w jednym miejscu.W miejscu aplikacji można zauważyć tymczasowe zmiany sierści(zbrylone / tłuste włosy).SUBSTANCJE CZYNNE: FIPRONIL;METOPREN;Okres karencji: Nie dotyczy.

Higiena psów

jak wyglada rumien, kot egzotyczny cena, psy pasterski, alsolot, inteligentne zabawki, brit karma dla swinki morskiej, duży rudy pies, pittbull pies, rypki, żółwie ile żyją, klatka 3 na 3, fortan gdzie kupić, co łączy koty i kotwice, pies chmurka rasa

yyyyy

(0)