Drontal Dog Flavour Tabletki Na Odrobaczenie 24Szt

225,00

Opis

Drontal Dog Flavour 150/144/50 mg tabletkiSKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:Każda tabletka zawiera:Substancje czynne:150 mg febantelu50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu50 mg prazykwanteluSubstancje pomocnicze:Skrobia kukurydzianaLaktoza jednowodnaCeluloza mikrokrystalicznaPowidon K-25Magnezu stearynianSodu laurylosiarczanKrzemionka koloidalna, bezwodnaKroskarmeloza sodowaAromat mięsnyPOSTAĆ FARMACEUTYCZNA:Tabletka o aromacie mięsnym, barwy jasnobrązowej do brązowej, w kształcie kości, obustronnie nacinana może być dzielona na połowy.Docelowe gatunki zwierząt:PsyWskazania:Zwlczanie inwazji mieszanych, wywoływanych przez nicienie i tasiemce następujących gatunków:Robaki obłe:-Glisty (postać dorosła i późna niedojrzała): Toxocara canis, Toxascaris leonina-Tęgoryjce (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum-Włosogłówki (postać dorosła): Trichuris vulpisTasiemce (postać dorosła i późna niedojrzała):Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp.Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp. u szczeniąt i dorosłych psów.Przeciwwskazania:Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.Nie stosować w 1. i 2. trymestrze ciążySpecjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:Pchły są żywicielami pośrednimi jednego powszechnego typu tasiemca – Dipylidium caninum. Powtórne zakażenie tasiemcem następuje zawsze, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu zwalczenia żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy itp.Oporność pasożytów na dowolną klasę leków przeciwrobaczych może rozwinąć się wskutek częstego, powtarzanego stosowania leku przeciwrobaczego danej klasy.Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.Dla zachowania odpowiedniej higieny, osoba podająca produkt bezpośrednio psu lub dodająca go do pokarmu dla psa powinna po podaniu umyć ręce.Lamblie Giardia spp. mogą wywoływać zakażenia u ludzi, dlatego w przypadku infekcji u psa należy zwrócić się o pomoc lekarską.Produkt zawiera prazykwantel, dzięki czemu jest skuteczny przeciwko tasiemcom Echinococcus spp., które nie występują we wszystkich państwach członkowskich UE, ale w niektórych pojawiają się coraz częściej. Wywoływana przez nie bąblowica (Echinococcosis) jest groźna dla ludzi. Ponieważ bąblowica jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłoszenia do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), należy uzyskać od właściwych organów szczegółowe wytyczne w zakresie leczenia i kontroli, oraz środków bezpieczeństwa dla ludzi.Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia):W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. wymioty).Częstotliwość działań niepożądanych jest definiowana wg poniższej konwencji:- bardzo rzadkie (mniej niż 1 na 10 000 zwierząt, w tym przypadki pojedyncze).Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności:U szczurów, owiec i psów wykryto działanie teratogenne, przypisywane wysokim dawkom febantelu, podawanego we wczesnym okresie ciąży.Stosowanie produktu w 3-dniowej terapii zakażenia Giardia spp. w 3. trymestrze ciąży powinno być oparte o ocenę bilansu korzyści i ryzyka przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego w 1. i 2. trymestrze ciąży nie zostało określone. Nie należy stosować u suk w 1. i 2. trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3) .Wykazano, że pojedyncze podanie leku w trzecim trymestrze ciąży lub w okresie laktacji jest bezpieczne.Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji:Działanie przeciwrobacze tego produktu oraz produktów zawierających piperazynę może ulec antagonizacji w przypadku jednoczesnego stosowania.Dawkowanie i droga(-i) podawania:Podawanie wyłącznie doustne.DawkowanieW leczeniu psów: 1 tabletka na 10 kg masy ciała (15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu embonianu oraz 5 mg prazykwantelu/kg masy ciała).Dawkowanie wg poniższego schematu:Masa ciała (kg)Liczba tabletek2-5½>5-101>10-151 ½>15-202Dla każdych dodatkowych 5 kg masy ciała należy podać dodatkowo połowę tabletki.Podawanie i długość leczeniaTabletki zawierają substancję smakową. Badania dowiodły, że smakują i są chętnie przyjmowane przez większość (88%) przebadanych psów.Tabletki można podawać z pokarmem lub osobno. Nie są wymagane żadne ograniczenia diety przed lub po leczeniu.W przypadku obleńców i tasiemców tabletki należy podać jednorazowo.Program dawkowania należy ustalić w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Standardowo u dorosłych psów (powyżej 6. miesiąca życia) odrobaczanie przeprowadza się co trzy miesiące. Jeżeli właściciel psa nie zdecyduje się na regularną terapię lekami przeciwrobaczymi, wówczas możliwą alternatywą mogą być badania kału co trzy miesiące. W niektórych sytuacjach szczególnych, np. u suk karmiących, młodych psów (poniżej 6. miesiąca życia) lub w schroniskach, wskazana może być większa częstotliwość leczenia. W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia odpowiedniego protokołu odrobaczania. Analogicznie, w niektórych sytuacjach (np. w ciężkich zakażeniach obleńcami lub zakażeniach tasiemcami Echinococcus) konieczne może być dalsze leczenie i lekarz weterynarii może poinformować, kiedy należy zastosować dodatkowe leczenie.Nie stosować u psów ważących poniżej 2 kg.Leczenie inwazji pierwotniaków Giardia spp.:Zalecaną dawkę leku należy podawać przez trzy kolejne dni.Należy starannie czyścić i dezynfekować miejsce przebywania psa w celu uniknięcia nawrotu infekcji, zwłaszcza w schroniskach/hodowlach.Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne10-krotność zalecanej dawki produktu była tolerowana przez psy i szczenięta bez żadnych objawów przedawkowania.Okres(-y) karencjiNie dotyczy.WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNEGrupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwrobacze, preparaty wieloskładnikowe z prazykwantelem.Kod ATCvet: QP52AA51.Produkt jest lekiem przeciwrobaczym oraz zwalczającym lamblie, zawierającym jako substancję czynną pochodną tetrahydropirydyny – pyrantel (jako sól embonianu), probenzymidazol – febantel oraz prazykwantel, częściowo uwodornioną pochodną pirazynochinolonu. Lek jest skuteczny przeciwko pewnym gatunkom obleńców, tasiemców i Giardia spp.W tej określonej kombinacji pyrantel i febantel oddziałują synergicznie przeciwko obleńcom (glistom, tęgoryjcom i włosogłówkom) oraz pierwotniakom Giardia u psów. W szczególności zakres działania produktu obejmuje pasożyty Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis i Giardia spp.Zakres działania prazykwantelu obejmuje gatunki tasiemców występujące u psów. W szczególności obejmuje wszystkie gatunki Taenia, a także Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis. Prazykwantel działa przeciwko wszystkim formom rozwoju jelitowego tych pasożytów. Ponadto, w literaturze istnieją doniesienia o działaniu prazykwantelu przeciwko niektórym odmianom Giardiaspp.Pyrantel działa jak nikotyna, tzn. agonista receptorów cholinergicznych, wywołując u obleńców porażenie spastyczne poprzez depolaryzację bloku nerwowo-mięśniowego.Za skuteczność febantelu przeciwko robakom oraz lambliom odpowiada zdolność do inhibicji polimeryzacji tubuliny do mikrotubul. Wywołane przez nią strukturalne i funkcjonalne zaburzenia metaboliczne wyczerpują zasoby energii pasożyta i uśmiercają go w ciągu 2-3 dni.Prazykwantel jest bardzo szybko wchłaniany przez pasożyta i równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Powoduje ciężkie uszkodzenia powłoki ciała, zaburzając metabolizm i w rezultacie uśmiercając pasożyta.Prazykwantel podany doustnie psom jest wchłaniany niemal całkowicie w jelicie cienkim. Absorpcja odbywa się błyskawicznie, maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 0,5 do 2 godzin. Po absorpcji lek jest równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Produkt wykazuje wysoki poziom wiązania białek osocza. Prazykwantel jest bardzo szybko metabolizowany w wątrobie, przekształcając się w nieaktywne metabolity. U psów metabolity usuwane są z moczem (66% dawki doustnej) oraz poprzez żółć (15%) w kale. Okres półtrwania w fazie eliminacji u psów trwa ok. 3 godzinyPyrantel (jako embonian), będący związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie, jest wchłaniany w niewielkim stopniu w przewodzie pokarmowym i dociera do końcowego odcinka jelita. Wchłonięty lek podlega intensywnemu metabolizmowi. Związek macierzysty i metabolity wydalane są z moczem.Febantel jest prolekiem, który po podaniu doustnym jest metabolizowany do fenbendazolu i oksfendazolu, tzn. substancji chemicznych o działaniu przeciwrobaczym. Aktywne metabolity są wydalane z kałem.Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.Okres ważności tabletek przepołowionych: 7 dniSpecjalne środki ostrożności podczas przechowywaniaProdukt leczniczy weterynaryjny nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas przechowywania.Po otwarciu blistra pozostałe połówki tabletek należy owinąć folią aluminiową i umieścić z powrotem w blistrze.

Higiena psów

labladudel, czy ptaki mają zęby, brit care łosoś i ziemniaki junior, pies gatunek

yyyyy

(0)